Lviv
Ukraine
Park at Yefremova St. & Japanese St. Lviv Monument to the AIDS victims since 9 July 2015
without names
Громадське слухання проекту рішення «Про погодження встановлення у сквері на вул.Японській пам’ятного знака померлим від ВІЛ/СНІДу».
07.11.2014р. відбудеться громадське слухання проекту рішення «Про погодження встановлення у сквері на вул.Японській пам’ятного знака померлим від ВІЛ/СНІДу». Місце проведення: великий сесійний зал Львівської міської ради (каб. 202). Початок о 15.00

Проект рішення
Розглянувши звернення Львівського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» від 26.05.2014 №157 (зареєстроване у Львівській міській раді від 26.05.2014 №2-8361), за погодженням з постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища (витяг з протоколу від 10.06.2014 №127), постійною комісією культури, промоцій, засобів масової інформації та туризму (витяг з протоколу від 10.07.2014), беручи до уваги лист управління охорони історичного середовища від 16.07.2014 №4-04-275, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:
1. Погодити встановлення тимчасово (до 01.01.2016р.) у сквері на вул.Японській пам’ятного знака померлим від ВІЛ/СНІДу.
  2. Покласти функції замовника на проектування, виготовлення та встановлення пам’ятного знака на Львівське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».
  3. Львівському обласному відділенню Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»:
 3.1. Виконати проект пам’ятного знака та погодити його в управлінні архітектури департаменту містобудування.
 3.2. Виготовити та встановити пам’ятний знак відповідно до погодженого проекту.
  3.3. Після завершення експонування пам’ятного знака у сквері на вул.Японській, привести до попереднього вигляду місце його тимчасового встановлення.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

Львівський міський голова   А.Садовий    

Public hearing of the draft decision "On approval of the installation of a memorial sign to those who died of HIV/AIDS in the park on Yaponska street".
On 07.11.2014 a public hearing of the draft decision "On approval of the installation of a memorial sign to those who died of HIV/AIDS in the park on Yaponska street" will be held. Venue: large session hall of Lviv City Council (room 202). The beginning is at 15.00.

Draft decision
Having considered the appeal of the Lviv regional branch of the All-Ukrainian Charitable Organization "All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS" dated 26.05.2014 №157 (registered with the Lviv City Council dated 26.05.2014 №2-8361), in agreement with the Standing Committee on Architecture, Urban Development and Historic Environment Protection (extract from the minutes of 10. 06.2014 №127), the Standing Committee on Culture, Promotion, Mass Media and Tourism (extract from the minutes of 10.07.2014), taking into account the letter of the Department of Historic Environment Protection of 16.07.2014 №4-04-275, guided by the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", the Executive Committee decided
1. To approve the installation of a memorial sign to those who died of HIV/AIDS in the park on Yaponska street temporarily (until January 1, 2016).
  2. To entrust the functions of the customer for the design, manufacture and installation of the memorial sign to the Lviv regional branch of the All-Ukrainian Charitable Organization "All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS".
  3. To the Lviv regional branch of the All-Ukrainian Charitable Organization "All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS":
 3.1. to develop a design of the memorial sign and approve it at the Department of Architecture of the City Planning Department.
 3.2. Manufacture and install the memorial sign in accordance with the approved design.
  3.3 Upon completion of the display of the memorial sign in the park on Yaponska Street, restore the place of its temporary installation to its previous appearance.
 4. Control over the implementation of the decision shall be entrusted to the Deputy Mayor for Humanitarian Affairs.

Lviv City Mayor A. Sadovyi

[Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)]
Photo © City Administration Lviv

7 November 2014
City Administration Lviv, Lviv