Zaporizhia/Zaporozhye
Ukraine
Park at Sobornyi Ave./Verkhnya St. Zaporizhia HIV/AIDS Monument since 1 December 2017
without names
Історії порушення прав людини в Запоріжжі зробили зупинками автобусного маршруту

Діагноз-стигма
Другий пункт екскурсії – біля пам’ятного знаку людям із ВІЛ/СНІД. Він встановлений у Запоріжжі у 2017 році за ініціативи благодійного фонду «Мережа 100% життя. Запоріжжя», і саме представники цієї організації, що допомагає людям із ВІЛ, зустрічають на локації учасників туру. «Ми обрали саме цю локацію. Чому? Тому що два роки тому у співпраці з громадськістю та місцевим самоврядуванням було встановлено цей пам’ятник «ВІЛ-СНІД стосується кожного» як нагадування всім жителям міста про те, що в Україні зараз – епідемія ВІЛ-СНІДу, і вона стосується дійсно кожного, і суспільними діями ми зможемо побороти цю інфекцію», – пояснює старший фахівець благодійного фонду Олексій Проценко.

Представник «Мережа 100% життя. Запоріжжя» розповідає, що, попри значні досягнення медицини, завдяки яким СНІД перестав бути летальною хворобою, ставлення до тих, хто має діагноз ВІЛ/СНІД, лишається упередженим. Проценко наводить приклад історії юної спортсменки, що живе в одному з районів області. «Вона займалася у секції і вирішила ліпшій подрузі розповісти про свій ВІЛ-позитивний статус, який вона мала з народження. І так сталося, що дівчина розповіла всім, хто з нею займався у гуртку, що вона ВІЛ-позитивна. Вона зіткнулася з булінгом, дискримінацією, стигмою. Діти не хотіли з нею разом займатися спортом. І наша психологиня провела дуже велику роботу з ними щодо змін стигми, щодо зміни ставлення дітей до ВІЛ-позитивних людей – і зараз дівчинка вже кандидат у майстри спорту, вона подовжується займатися. Це – невеличка перемога, коли ми змогли змінити суспільне ставлення до ВІЛ-позитивних осіб», – ділиться Олексій Проценко.

Stories of human rights violations in Zaporizhzhia made bus stops

Diagnosis is a stigma
The second point of the tour is near the memorial to people with HIV/AIDS. It was installed in Zaporizhzhia in 2017 at the initiative of the charitable foundation "100% Life Network. Zaporizhzhia", and it is representatives of this organization that helps people with HIV who meet the tour participants at the location. "We chose this particular location. Why? Because two years ago, in cooperation with the public and local government, this monument "HIV-AIDS affects everyone" was erected as a reminder to all residents of the city that there is an HIV-AIDS epidemic in Ukraine, and it really affects everyone, and through social action we can overcome this infection," explains Oleksiy Protsenko, senior specialist of the charity foundation.

A representative of the "100% Life Network. Zaporizhzhia" says that despite significant medical advances that have made AIDS no longer a fatal disease, attitudes toward those diagnosed with HIV/AIDS remain prejudiced. Protsenko cites the story of a young athlete who lives in one of the districts of the region. "She was training in a section and decided to tell her best friend about her HIV-positive status, which she had had since birth. And it so happened that the girl told everyone who was studying with her in the group that she was HIV-positive. She faced bullying, discrimination, and stigma. Children did not want to play sports with her. And our psychologist did a lot of work with them to change the stigma, to change the attitude of children towards HIV-positive people - and now the girl is already a candidate for master of sports, she continues to train. This is a small victory when we were able to change public attitudes towards HIV-positive people," says Oleksiy Protsenko.
[Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)]

Photo © Yevhenia Nazarova Radio Liberty

11 December 2019
Yevhenia Nazarova, Zaporizhia