Kyiv
Ukraine
Institute of Epidemiology Kyiv AIDS Memorial since 1 July 2001
without names
Щороку 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
День проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1988 році; відзначається за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. СНІД – синдром набутого імунодефіциту – це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають за захист організму людини від різних мікробів та пухлин і поступово вбиває ці клітини. Імунітет організму повільно, протягом багатьох місяців і років, знижується, і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін.

СНІД уперше виявлений у США у 80-х роках. За декілька років поширення СНІДу набуло характеру всесвітньої епідемії, що охопила населення практично усіх країн. За даними ВООЗ, з початку світової епідемії понад 76,1 млн людей заразилися ВІЛ-інфекцією, у 2016 році кількість людей, що живуть з ВІЛ, становила 36,7 млн осіб. Майже 19,5 мільйонів людей на сьогодні отримують антиретровірусну терапію, зокрема понад 11 мільйонів у країнах Африки.

В Україні, за даними «Центру громадського здоров’я МОЗ» протягом 10 місяців 2017 року щодня реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смерті від СНІДу. Загалом упродовж 10 місяців 2017 року під нагляд вперше взято 14667 ВІЛ-інфікованих осіб. Всього з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 312 091 випадок ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 100 363 випадки захворювання на СНІД та 44 221 випадок смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська та Київська області, а також Київ.

Цього року Всесвітній день боротьби зі СНІДом буде присвячений темі «Моє здоров’я, моє право». Адже, як зазначає ООН, кожна людина, незалежно від місця проживання, має право на здоров’я. І воно залежить від адекватної санітарії житла, якісної їжі, здорових умов праці та доступу до правосуддя. Право на здоров’я тісно пов’язано з більш широким переліком прав людини. Зупинити епідемію СНІДу як загрозу для здоров’я населення можливо тільки в тому випадку, якщо ці права поставлені в центр глобальної системи охорони здоров’я, забезпечуючи, таким чином, всім без винятку доступ до якісної медицини.

Every year on December 1, the World AIDS Day is celebrated.
The day was proclaimed by the World Health Organization in 1988 and is celebrated with the support of the UN General Assembly. AIDS - acquired immunodeficiency syndrome - is the final stage of an infectious disease caused by the human immunodeficiency virus (HIV). This virus infects special blood cells (lymphocytes) that are responsible for protecting the human body from various germs and tumors and gradually kills these cells. The body's immunity slowly decreases over many months and years, and this leads to various diseases, primarily infectious diseases affecting the lungs, digestive system, skin, nervous system, etc.

AIDS was first detected in the United States in the 1980s. In a few years, the spread of AIDS has become a global epidemic, affecting the population of almost all countries. According to the WHO, since the beginning of the global epidemic, more than 76.1 million people have been infected with HIV, and in 2016 the number of people living with HIV was 36.7 million. Almost 19.5 million people are currently receiving antiretroviral therapy, including more than 11 million in Africa.

In Ukraine, according to the Public Health Center of the Ministry of Health, 48 cases of HIV infection, 24 cases of AIDS and 8 cases of AIDS-related deaths were registered daily during 10 months of 2017. In total, during 10 months of 2017, 14667 HIV-infected persons were placed under the supervision for the first time. In total, since 1987, 312,091 cases of HIV infection among Ukrainian citizens have been officially registered in Ukraine, including 100,363 cases of AIDS and 44,221 cases of deaths from AIDS-related diseases. The regions most affected by HIV infection are Odesa, Dnipro, Mykolaiv, Kherson, Chernihiv and Kyiv oblasts, as well as Kyiv city.

This year's World AIDS Day will be dedicated to the theme "My Health, My Right". According to the UN, everyone, regardless of where they live, has the right to health. And it depends on adequate housing sanitation, quality food, healthy working conditions and access to justice. The right to health is closely linked to a broader list of human rights. It is only possible to stop the AIDS epidemic as a threat to public health if these rights are placed at the center of the global health system, thus ensuring access to quality health care for all without exception.
[Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)]

Photo © UKRinform

1 December 2017
Ukrinform, Kyiv