Kyiv
Ukraine
Institute of Epidemiology Kyiv AIDS Memorial since 1 July 2001
without names
Послання надії у Всесвітній день боротьби зі СНІДом
До приходу на дипломатичну службу в Агентство США з міжнародного розвитку USAID, я працювала над проблемою глобальної епідемії ВІЛ / СНІДу як в урядових, так і в неурядових організаціях. Моя перша поїздка беспосередньо на місце подій проекту відбулася більше, ніж десять років тому, але я і досі її жваво пам’ятаю. Це була моя перша поїздка в Африку, і я була схвильована тим, що побачила на власні очі те, про що читала тільки в звітах. На другий день в Кенії, ми з колегами вирушили до Кібера — трущоб Найробі, водночас найбільшого і найбіднішого району Африки. Відвідуючи жителів Кіберу у їх домівках, ми також зустрілися і з отримувачами допомоги за програмою ВІЛ/СНІДу. Ми також зупинилися, аби поговорити з молодою жінкою, яку я буду називати Грейс (її справжнє ім’я не розголошується), яка розповіла нам, що вона була інфікована ВІЛ/СНІДом і туберкульозом. Грейс сама виховує чотирьох дітей, бо її чоловік пішов від них, щойно дізнався, що вона ВІЛ-позитивна. Незважаючи на ці труднощі, Грейс виказує сміливість, рішучість та оптимізм. Ми всі були дуже зворушені історією Грейс, яку я все ще добре пам’ятаю.

Тепер, перебуваючи на посаді офіцера з питань охорони здоров’я вУкраїні, я продовжую вивчати питання ВІЛ/СНІДу в контексті цієї дивовижної країни. На жаль, в Україні проходять найтяжчі епідемії ВІЛ/СНІДу серед країн Європи та СНД з показником поширеності ВІЛ у віці 15–49 років у 2011 році — 0,76 відсотка. Протягом майже десятиліття уряди США та України укладали партнерські угоди щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом. Зокрема, уряд США підтримує зусилля по скороченню передачі та впливу ВІЛ/СНІДу шляхом підвищення обізнаності, розширення доступу до якісної профілактики, лікування, догляду та підтримки інфікованих ВІЛ/СНІДом та найбільш схильних до ризику, і розвиток можливостей громадських і неурядових організацій для планування, управління та оцінки ризику ВІЛ/СНІДу. Я відчуваю вдячність за те, що маю можливість зробити свій внесок в роботу, яку проводять уряди США та України у цій важливій сфері охорони здоров’я.

Спільна робота для вільного від СНІДу покоління є темою Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом цього року. У цей Всесвітній день боротьби зі СНІДом давайте визнавати не тільки інфікованих ВІЛ/СНІДом, але і те, що проблема ВІЛ/СНІД впливає на всіх нас в тій чи іншій формі. Продовжуючи зусилля світової спільноти у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, залишається надія на майбутнє покоління, вільне від СНІДу. Це те, про що мріяла Грейс для своїх дітей.

A message of hope on World AIDS Day
Prior to joining the U.S. Foreign Service at USAID, I worked on the global HIV/AIDS epidemic in both governmental and non-governmental organizations. My first field trip to the project site was more than ten years ago, but I still remember it vividly. It was my first trip to Africa, and I was excited to see with my own eyes what I had only read about in reports. On the second day in Kenya, my colleagues and I traveled to Kibera, a slum in Nairobi, both the largest and poorest neighborhood in Africa. While visiting Kibera residents in their homes, we also met with recipients of HIV/AIDS program assistance. We also stopped to talk to a young woman, whom I will call Grace (her real name is withheld), who told us that she was infected with HIV/AIDS and tuberculosis. Grace is raising four children on her own because her husband left her as soon as he found out she was HIV-positive. Despite these difficulties, Grace shows courage, determination and optimism. We were all very touched by Grace's story, which I still remember well.

Now, as a health officer in Ukraine, I continue to learn about HIV/AIDS in the context of this amazing country. Unfortunately, Ukraine has the most severe HIV/AIDS epidemics in Europe and the CIS, with an HIV prevalence rate of 0.76 percent in 2011 among people aged 15-49. For almost a decade, the governments of the United States and Ukraine have been partnering to fight HIV/AIDS. In particular, the U.S. government supports efforts to reduce the transmission and impact of HIV/AIDS by raising awareness, expanding access to quality prevention, treatment, care and support for those living with and most at risk of HIV/AIDS, and building the capacity of community-based and non-governmental organizations to plan, manage and assess HIV/AIDS risk. I feel grateful to have the opportunity to contribute to the work being done by the U.S. and Ukrainian governments in this important area of health.

Working together for an AIDS-free generation is the theme of this year's World AIDS Day. On this World AIDS Day, let us recognize not only those living with HIV/AIDS, but also that HIV/AIDS affects us all in one way or another. As the global community continues its efforts to combat HIV/AIDS, there is hope for a future generation free of AIDS. This is what Grace dreamed of for her children.
[Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)]

Originally published at http://usembassykyivukr.wordpress.com on December 1, 2012.
Photo © Sandra Byrd US Embassy Kyiv

1 December 2012
Sandra Byrd, Kyiv