New York, NY
Verenigde Staten
Park Row between Beekman & Spruce St Plein van de Mensen met Aids sinds 1 December 1997
zonder namen
People With A.I.D.S. Plaza

Photo © Ludovic Bertron Wikimedia

21 September 2008
Ludovic Bertron, New York City