Braunschweig
Duitsland
an der Martinikirche, Seite zum Amtsgericht Namen en Stenen - Grafschrift I sinds 29 September 1995
68 namen
Steinlegung im November 2011.

4 November 2011
Elke Kreis und Jürgen Hoffmann, Braunschweig