Miami, FL
Vereinigte Staaten
SW 59th St at McMillan Middle School Pedro-Zamora-Weg seit 28 Februar 1995
ein Name