Toronto, ON
Canada
Cawthra Square Mémorial du Sida de Toronto depuis 23 Juin 1993
2700 noms
Toronto AIDS Memorial. Photos © Kenn Chaplin Picasa

23 Novembre 2006
Kenn Chaplin, Toronto