Barcelone, Catalogne
Espagne
Parc de Montjuïc, Jardí d’Aclimatació Mémorial Permanent du Sida de Barcelone depuis 12 Avril 2003
sans noms
19è Memorial Internacional de la Sida. Fotos © Projecte dels NOMS memorial permanent de la SIDA a BCN

19 Mai 2012
Projecte dels NOMS, Barcelona