Hong Kong
China
Kowloon Park Memorial del Sida de Hong Kong desde 1 Diciembre 1997
sin nombres
Kowloon Park ribbon sculpture
Photo © Zooey flickr

18 Marzo 2009
Casey & Sonja, Leicester, UK