City of Vincent, WA
Australia
Robertson Park, cnr Stuart & Fitzgerald St. Memorial del Sida de Perth desde 1 Diciembre 2001
sin nombres
World AIDS Day 2012
Photo © James Rendell

1 Diciembre 2012
James Rendell, Perth