Antananarivo
Madagascar
Place du Zoma/ Araben'ny 26 Jona 1960 Antananarivo AIDS Memorial since 1 January 2000
without names