Barcelona, Catalonia
Spain
Parc de Montjuïc, Jardí d’Aclimatació Barcelona AIDS Memorial since 12 April 2003
without names
16è Memorial Internacional de la Sida. Fotos © Núria Batalla Picasa

9 May 2009
Núria Batalla, Barcelona